Szkolenie – zmiany prawne dla NGO

znak paragrafu

W ostatnim czasie zostały znowelizowane trzy ustawy dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych. Tak znaczących zmian w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych nie było od ćwierć wieku. To wyjątkowa sytuacja, niosąca dobre zmiany –pod warunkiem jednak, że będziemy ich świadomi.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące księgowości. Zamiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie dotyczą m.in. zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe, doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego, kwestii związanych z  otrzymywaniem 1%, oraz kilkunastu innych artykułów. Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie tylko zmniejsza liczbę osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, ale także pozwala na korzystanie ze środków publicznych stowarzyszeniom zwykłym.

Te i inne informacje na spotkaniu w Centrum Trójki 21 czerwca (wtorek) od godziny 12.30. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Olender z Białegostoku.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zapisy poprzez formularz: