Tag: przepisy

Więcej o: Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich

Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym. Więcej „Koła Gospodyń Wiejskich”