Tag: Witkac

Więcej o: Konkursy z zakresu kultury

Konkursy z zakresu kultury

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Więcej „Konkursy z zakresu kultury”