Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza na 16 – godzinny, bezpłatny cykl spotkań terapeutycznych w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych ma służyć nauce zasad interakcji społecznych – umożliwia bowiem osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, zwłaszcza dorosłym. Owa terapia obejmuje: kompetencje społeczne
i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Podczas zajęć będą ćwiczone następujące umiejętności:

  1. zawierania znajomości
  2. słuchania
  3. pytania
  4. odmawiania
  5. inicjowania rozmowy
  6. dyskutowania
  7. reagowania na krytykę
  8. jej wyrażania
  9. radzenia sobie z uczuciami
  10. odróżniania uczuć i także mówienia komplementów

Spotkania realizowane są w ramach projektu pn. „Innowacyjna i skuteczna terapia osób niepełnosprawnych – Trening Umiejętności Społecznych”, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Suwałki.

 

Nabór trwa do 05 kwietnia 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona