TURNIEJ SZACHOWY MINI-ELO „SUWAŁKI 2015”

konik

Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki serdecznie zaprasza na turniej szachowy. 🙂

I. Cel:
• Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w turnieju zgłoszonym do oceny rankingowej FIDE.
• Możliwość uzyskania do II kategorii i I kategorii kobiecej włącznie.
II. Organizatorzy:
• Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki.
• Sędzia główny Mikołaj Bura, kom. 505-476-702, e-mail: buram@gazeta.pl
III. Termin i miejsce:
• 10-11.10.2015 r.
• Suwałki ul. Kościuszki 71 (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI”).
IV. Uczestnicy:
• Grupa A – zawodnicy posiadający na aktualnej liście FIDE ranking międzynarodowy ELO do 1599 włącznie oraz zawodnicy z rankingiem krajowym minimum 1400;
• Grupa B – zawodnicy z rankingiem krajowym maksimum 1600
V. System rozgrywek, tempo gry:
• Grupa A – szwajcarski na dystansie 7 rund z czasem gry po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch – turniej zgłoszony do FIDE.
• Grupa B – szwajcarski na dystansie 7 rund z czasem gry po 60 minut na całą partię.
Kryteria punktacji pomocniczej: Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.
VI. Zgłoszenia:
• Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny: e-mail: buram@gazeta.pl Tel. 505-476-702
• Serwisy turniejowe grup A , B: http://www.chessarbiter.com/turnieje
VII. Program zawodów:
• 10.10.2015 r. (sobota) : godz. 09:00 – 10;00 – zgłoszenia;
godz. 10:15– runda I, dalsze – non-stop (II-III-IV),
• 11.10.2015 r.(niedziela): godz. 09:00 – runda V, rundy VI-VII – non-stop,
ok. godz. 15:00 – zakończenie.

VIII. Informacje końcowe:
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
• Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w
stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
• Sala turniejowa będzie wyposażona w 20 szachownic elektronicznych – rejestracja partii i transmisja on-line
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i
sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Beata Choińska pod numerem telefonu 501142863.

 

 

Dodaj komentarz