Twórcze spotkania w CENTRUM 3

Wczoraj odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Szyszko, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, która przybliżała tematy związane z budżetem obywatelskim, krótko zreferowała projekty, na które można oddać swój głos.
Młodzież ze Stowarzyszenia The Parkour One opowiedziała nam o swojej inicjatywie, jednym z największych Parkour Parku, który miałby powstać w Suwałkach i być dużym atutem miasta.
Na spotkaniu pojawiła się także Pani Dorota Skłodowska, Kierownik Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej, która poruszyła temat zagospodarowania Placu Marii Konopnickiej przez organizacje pozarządowe. Kolejne spotkanie w tej sprawie przewidziano 1 kwietnia 2014r., godz. 16:30.

Dodaj komentarz