KONKURS WOJEWODY PODLASKIEGO

18 marca 2013r. Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert Wojewody Podlaskiego na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w 2013r.

Szczegóły konkursu dostępne są pod linkiem:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/0503399E-045A-4F48-AF4D-D604EF370B37/0/Og%C5%82oszenie.pdf

Na złożenie oferty mamy 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Życzymy sukcesu w konkursie.

Dodaj komentarz