Warsztat pogłębiający umiejętności pracy z rodziną

Warsztaty pracy z rodziną

Niestety, nie wszystkie osoby, które były zainteresowane udziałem w warsztatach, mogły uczestniczyć w nich z powodu ograniczonej liczby miejsc. Kto zakwalifikował się ten wie, że było warto.