Warsztaty z KLANZĄ – 15.11.2014r. – „Skrzynia pełna różności”

Już 15.11.2014r. w godz. 9.00-17.00 w siedzibie CENTRUM TRÓJKI odbędą się warsztaty p.n. „Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży”.

Cel: wyzwalanie postaw twórczych, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie technik twórczego myślenia na skutek stosowania zabawy w edukacji;

Opis warsztatów: Program jest oparty na doświadczeniach związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, której podstawowym założeniem jest wyzwalanie osobistego zaangażowania uczniów, kształtowanie ich umysłu, charakteru, gustu i woli pracy przy wykorzystaniu metody KLANZY i technik rozwijających twórcze myślenie. Podstawą teoretyczną całości jest praca Stephena Bowketta „Wyobraź sobie, że…” – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów.

Warsztaty są prezentacją metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury (poezję, prozę, gazetę, obraz, utwór muzyczny, taniec, ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną oraz formy dramowe). Uczestnicy mają także możliwość aktywnego przeżycia scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez autorki, które – wraz z opisem wszystkich metod – otrzymają na zakończenie zajęć. Całości towarzyszą metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

Jak zawsze, przy szkoleniach realizowanych przez KLANZĘ, prosimy ubrać się luźno oraz włożyć wygodne obuwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w szkoleniu osobiście, mailowo lub telefonicznie do dnia 7 listopada 2014r. do godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz