WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz impuls do działania i zmiany warunków panujących na rynku pracy.

 

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między innymi:

ü  wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości do 80 000 zł,

ü  pomoc ekspertów,

ü  szkolenia specjalistyczne,

ü  sesje motywująco-inspirujące,

ü  doradztwo indywidualne,

ü  wsparcie organizacyjno-techniczne.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator