WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOSLKIM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji do wzięcia udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej.
Wizyta studyjna skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych.

WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOSLKIM

„Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Trasa: Białystok – Poznań – Puszczykowo – Koźmin Wielkopolski – Jarocin – Kórnik – Poznań – Białystok

Termin: 22-25 sierpnia 2016 r.
Wyjazd z Białegostoku zaplanowany został na dzień 22 sierpnia 2016 r. na godzinę 8:00.
Miejsce wyjazdu: Białystok, Dworzec PKS Białystok (przystanek dla wysiadających).

Celem wizyty studyjnej będzie teoretyczne oraz praktyczne poznanie modelowych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję poznać „dobre praktyki” na terenie województwa wielkopolskiego. W trakcie wizyty oprócz ogólnych zagadnień związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych zostaną przedstawione podmioty aktywizujące osoby z niepełnosprawnością. Zaprezentowane zostaną ponadto różnorodne formy podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne osób prawnych i fizycznych, zakład aktywności zawodowej, spółka non profit, organizacje pozarządowe oraz ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. Podczas wyjazdu będzie można uzyskać informacje zarówno o podstawowych jak i bardziej zaawansowanych mechanizmach związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

 

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

 

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 10 sierpnia 2016 r.

karta zgłoszeniowa rops