Wpisujemy projekt w generator ofert do PO FIO 2014 – 5 i 6 marca 2014!!!

Ewaluacja szkolenia z podstaw pisania wniosków o dofinansowanie, które odbyło się 25-26 lutego br. , wykazała, że przedstawiciele organizacji pozarządowych potrzebowaliby jeszcze dodatkowego szkolenia z wprowadzania projektu do Generatora Ofert Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Z uwagi na termin składania wniosków do FIO upływający 7 marca 2014r. jeszcze w dniach  5 marca w godzinach 10.00-12.00 i

6 marca w godzinach 16.00-18.00 nasi doradcy będą pomagali wprowadzać oferty do generatora ofert. Szkolenie odbędzie się w sali komputerowej z 6 stanowiskami, z których każde może być zajmowane przez max.2 osoby.

Na szkolenie należy przyjść:

– z wiedzą i znajomością dokumentacji konkursowej PO FIO,

– tytułem własnego projektu,

– gotowym pomysłem, szeroko i dokładnie opisanym w Wordzie w podziale na cele projektu, grupy docelowe, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, rezultaty i efekty – policzalne i niepoliczalne,

– dodatkowo pracę ułatwiłoby posiadanie budżetu projektu w Wordzie lub Excelu

Zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe do zgłaszania się na szkolenie do dnia 4 marca 2014r. do godz. 16.00.

Dodaj komentarz