Wykaz organizacji pożytku publicznego

1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego.

NR KRS NUMER NIP NAZWA
0000039749 8441657897 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA”
0000046079 8441899637 KLUB SPORTOWY „JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”
0000046113 8441987548 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” W SUWAŁKACH
0000051648 8441528409 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „SL SALOS”
0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA
0000059375 8441884179 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO „MOTOKART”
0000060952 8441226329 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO
0000065746 8441882938 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ
0000066543 8441942505 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
0000069745 8441997647 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK
0000071636 8441084881 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI „PRZYSTAŃ”
0000076600 STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM”
0000077283 8441832308 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
0000080030 8441147788 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „FILAR”
0000093850 STOWARZYSZENIE „SPEŁNIONA NADZIEJA” W SUWAŁKACH
0000145638 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT”
0000157858 8441881502 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH
0000162437 8441548903 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE”
0000226036 8442153087 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ
0000321667 8442303782 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE
0000332833 8442313450 PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
0000341158 8442319352 SUWALSKA SZKOŁA LOTNICZA
0000373528 8442338823 FUNDACJA PROMYK
0000400320 8442349318 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI TAK SAMO”
0000419669 8442350480 FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ
0000463161 8442351775 FUNDACJA ZWIERZĘTA NICZYJE

Lista zawiera tylko i wyłącznie organizacje zarejestrowane w powiecie Miasto Suwałki.

źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html