ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE STREETWORKING – NOWA FORMA PRACY Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Cel szkolenia: Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy w zakresie pracy streetworkera.

Wdrożenie w metody pracy z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinami, otoczeniem. Budowanie koalicji lokalnej na rzecz pracy środowiskowej.

Termin: 16 maja, godz. 9:00-17:00, Centrum Trójki, ul Kościuszki 71

Tematyka szkolenia:

Specyfika pracy ulicznej (charakterystyka, metody pracy ulicznej, BHP ,,ulicy). Metodologia pracy streetworkera.
Praca z klientem (komunikacja, potrzeby, trudności, granice, etyka).
Praca z grupą w ich środowisku.
Praca z klientem uzależnionym.
Rozwój osobisty pracowników ulicznych. Superwizja.
Współpraca z innymi podmiotami w gminie.

Metody aktywizujące: studium przypadku, ćwiczenia, burza mózgu, wykład, dyskusja.

Prowadzący:

Joanna Rusek-Stasiulewicz

Trener socjoterapii, pedagog korekcyjno-kompensacyjny, doradca zawodowy i streetworker od 10 lat w projekcie ,,Akademia Życia”, terapeuta grup Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób współuzależnionych. Wykładowca doradztwa zawodowego i społecznego na Uniwersytecie Łódzkim, trener KOWEZiU.

Sebastian Stasiulewicz

Psycholog, Coach modelu hiszpańskiego, mediator, od 10 lat pracujący z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, streetworker w projekcie ,,Akademia Życia”. Współprowadzący grupy samopomocowe dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu. Trener pieczy zastępczej dla ośrodków pomocy społecznej i domów dziecka.

Na zgłoszenia telefoniczne i mailowe czekamy do 14 maja do godz. 20:00. Liczba miejsc ograniczona!

Dodaj komentarz