Zapraszamy organizacje na DNI SUWAŁK 10-11.08.2013r.

Tym razem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do przyłączenia się do obchodów Dni Suwałk w postaci Jarmarku Kamedulskiego.

Centrum będzie miało wyznaczone miejsce na terenie Parku Konstytucji 3 Maja na postawienie namiotu, przy którym chętne organizacje będą mogły prowadzić kampanie informacyjno-promocyjne swojej działalności, edukować Suwalczan, a także integrować się między sobą i wymieniać doświadczenia. Namiot CWOP będzie do dyspozycji organizacji w dniu 10.08. – w godz.12.00-18.00, a w dniu 11.08. – w godz.10.00-16.00. W dniu 10 sierpnia w godz. 9.30-10.30 organizacje mogą zainstalować się przy namiocie CWOP.

Dni Suwałk rozpoczną się w dniu 10 sierpnia br. korowodem z parkingu za byłym Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach przy ul. Noniewicza.

11.30-11.40 – Zbiórka organizacji na ww. parkingu, ustawianie kolejności w korowodzie.

12.00 – Przemarsz ul. Chłodną do Parku Konstytucji 3 Maja (do stanowiska Centrum)

UWAGA! Przy wejściu na teren parku prowadzący imprezę będzie wymieniał z nazwy każdą organizację. Ważne jest, aby organizacje zadbały także o indywidualne, dobrze widoczne oznakowanie.

Do dnia 2 sierpnia 2013r. do godz. 16.00 zainteresowane organizacje prosimy o kontakt z biurem CENTRUM TRÓJKI w celu ustalenia dni i godzin, w których chciałyby uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Udział w tej formie promocji jest BEZPŁATNY, dzięki decyzji Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury o zwolnieniu CENTRUM TRÓJKI z opłaty za wystawienie namiotu dla suwalskich ngo.

Dodaj komentarz