ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DŁUGOPISÓW :-)

długopisy

Wreszcie dojechały i już są do odbioru w siedzibie CENTRUM TRÓJKI długopisy firmowe dla 20 organizacji pozarządowych: 

1. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
2. Stowarzyszenie dla Rozwoju
3. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”
4. Fundacja Zwierzęta Niczyje
5. Fundacja PROMYK
6. Fundacja Traditio et Novitas
7. Klub Szachowy Hańcza Suwałki
8. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012″
9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach
11. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
12. Polski Związek Głuchych
13. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „KARMELKI”
14. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
15. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS
16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „JASNE ŻYCIE”
18. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”
19. Stowarzyszenie ReAktywacja
20. Klub Sportowy „JAĆWING”

 

Dodaj komentarz