Zasady korzystania z CENTRUM TRÓJKI

W pracy w CENTRUM TRÓJKI kierujemy się zasadami dobra wspólnego, niezależności, jawności, odpowiedzialności i partnerstwa.

Aby zapewnić wszystkim organizacjom równy dostęp do oferty Centrum przyjęliśmy następujące uregulowania wewnętrzne:

 

 

Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – wersja pdf

Standardy CWOP w Suwałkach – wersja pdf

Regulamin Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach  – wersja pdf

 

Wniosek o adres korespondencji CWOP w Suwałkach – wersja .docx

Wniosek o adres korespondencji CWOP w Suwałkach – wersja pdf

Wniosek o skorzystanie z pomieszczeń i wyposażenia CWOP w Suwałkach – wersja .docx

Wniosek o skorzystanie z pomieszczeń i wyposażenia CWOP w Suwałkach – wersja pdf

 

Dodaj komentarz