Zastanawiacie się komu przekazać 1%?

Przedstawiamy dzisiaj Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach, zachęcamy również inne suwalskie organizacje do przesłania materiałów dotyczących ich działalności i 1%.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach,
akcję zbiórkową w ramach odpisu od należnego podatku od osób fizycznych 
- 1% na OPP - prowadzi od 2005 roku. W latach 2005-2014 darczyńcy na cele ochrony zdrowia
przekazali 838 892,40 zł. Fundusze te zostały przeznaczone na 
zakupy aparatury diagnostycznej, sprzętu medycznego i modernizację jednostek medycznych.
W 2014 roku 1521 osób zdecydowało się na pomoc zakładom opieki zdrowotnej. 
Kwota 76 194,43 zł, zgodnie z raportem Urzędu Skarbowego, została rozdzielona
i zwrócona podmiotom, wskazanym przez ofiarodawców. W dniu 15.12.2014 roku przedstawiciele 
suwalskich jednostek: Szpitala Wojewódzkiego, Hospicjum, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
Ośrodka Rehabilitacji, Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ, odebrali aparaturę i sprzęt,
zakupione z odpisu podatkowego "1% na OPP".
Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia dziękuje wszystkim osobom, 
które wsparły cele ochrony zdrowia i zwraca się z serdeczną prośbą o przekazanie 
odpisu podatkowego również w roku bieżącym. 
Prosimy o wpisanie naszego KRS 0000065198 i wskazanie celu.
"Zdrowie jest najcenniejszą wartością dla każdego człowieka" - bądźcie Państwo z nami. 
Dziękujemy - Prezydium KO NFOZ w Suwałkach.
kalendarzyk NFOZ

Dodaj komentarz