Zespół

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach jest zadaniem realizowanym przez suwalskie organizacje pozarządowe: Lidera – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA w partnerstwie z Fundacją Prometeusz, dofinansowanym z budżetu Miasta Suwałk.

Zespół Centrum tworzą:

 

Anna Walijewska-Maksymowicz – Kierowniczka CWOP CENTRUM TRÓJKI

AniaSpecjalistka ds. organizacji pozarządowych w CWOP (od 2013r.) i Kierowniczka CWOP (od 2015r.)

Specjalista ds. rozliczeniowo-administracyjnych (od 2012r. do 02.2014r.) w Suwalskim Stowarzyszeniu „Wybór”

Prezes Zarządu Fundacji Zwierzęta Niczyje (od 2015r.)

Wiceprezes Fundacji EGO (od 06.2012r.)

Asystentka Kierownika Projektów (od  2011r.)

Realizatorka Projektów (od 2009r.)

Liczne szkolenia z zakresu: rozliczania i dokumentowania projektów, sprawozdawczości projektów, pozyskiwania środków z EFS, kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach POKL, podstawy prawa oraz umiejętności doradcze, prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności w ramach POKL.

 

Andrzej Sowul 

Andrzej

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w CWOP (od 2013r.)

Kierownik i Koordynator Projektów (od 2003r.-) dofinansowanych z PO FIO, Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.5 SPO RZL, Europejskiego Funduszu Społecznego – 9.5. POKL, 7.2.1 POKL,  9.1.2 POKL, Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG, Euroregionu Niemen, Fundacji PricewatherhouseCoopers, Komitetu Integracji Europejskiej oraz innych grantowych programów rządowych i samorządowych.

Wiceprezes (2004-2015r.) i Prezes Zarządu Fundacji Prometeusz ( od 2015r.-)

Członek Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji (w latach 2015-2016)

Ekspert zewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament EFS (w latach 2010-2013).

Mgr Zarządzania i Marketingu z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków rządowych i unijnych oraz w zarządzaniu nimi i ich rozliczaniu, z licznymi szkoleniami z zakresu: pisania wniosków dotacyjnych o fundusze z UE, finansów, rozliczenia, sprawozdawczości i kontroli w projektach unijnych, rozliczania i dokumentowania projektów, sprawozdawczości projektów, pozyskiwania środków z EFS, kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach POKL, prawa zamówień publicznych oraz zasad konkurencyjności w ramach POKL.

Karol Świerzbin  

KarolSpecjalista ds. organizacji pozarządowych w CWOP (od 2013r.) w Fundacji Prometeusz, a obecnie w Stowarzyszeniu Kulturalnym „KOSTROMA

Koordynator Projektów w Stowarzyszeniu Kulturalnym KOSTROMA.

Członek Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji (od 2015r. ).

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (2014r. – 2020r. ).

Lider Suwalskiego TechKlubu w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  (od 2014r. ).

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z kraju, w ramach różnych projektów. Informacja Publiczna, BIPy, WatchDog, pozyskiwanie wsparcia z nietypowych źródeł, wolontariat, organizacja imprez kulturalnych, nowe technologie, promocja i wizerunek to jego domeny.

 

Wioletta Hinc

Specjalistka z zakresu poradnictwa księgowego dla organizacji pozarządowych w CWOP (od 2013r.) w Fundacji Prometeusz, a obecnie w Stowarzyszeniu Kulturalnym „KOSTROMA

Główna Księgowa w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku (od 2007)

Kandydatka na biegłego rewidenta (obecnie po dwóch sesjach egzaminacyjnych)

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przerośl (07.1999 – 04.2007)

Prowadzi od 2008 r. lat usługi księgowe pięciu suwalskich organizacji pozarządowych (zarówno bieżąca obsługa, jak i rozliczanie grantów). Udział w kilkunastu projektach społecznych finansowanych z różnych źródeł. Członek Stowarzyszenia Pastwisko.org.

Dodaj komentarz