Został miesiąc na zgłoszenie do ewidencji „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad miesiąc na dostosowanie się do zmienionych przepisów i wpis do nowej ewidencji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im rozwiązanie z mocy prawa.

więcej na NGO.pl